Waschappel vo Waschappel   Stichting Waschappel vo Waschappel

Bestuur

 • Jordy Conté - voorzitter
 • Ronald van de Sande - secretaris
 • Jeroen Huibregtse - penningmeester
 • Peter Huibregtse - lid
 • Jos van Vaardegem -lid

800 jaar stadsrechten

Website Weskapelle 800 jaar stadsrechten

 

 

 

Waschappel vo Waschappel

Algemene informatie

De Stichting Waschappel vo Waschappel is een stichting voortvloeiend uit het initiatief “Oe Tooier Oe Mooier” te Westkapelle. De initiatiefnemers hiervan zijn de grondleggers van de nieuwe stichting.

Stichting Waschappel vo Waschappel geeft bijdragen aan verenigingen, stichtingen en overige initiatieven.

Algemene doelstelling: Het ten algemene nutte bevorderen van het maatschappelijke en culturele welzijn van de inwoners van Westkapelle.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verstrekken van bijdragen aan organisaties, zoals verenigingen, stichtingen en overige instellingen, die een project proberen te verwezenlijken dat binnen de doelstelling van Waschappel vo Waschappel valt.

De procedure voor het aanvragen van een bijdrage start met een aanvraagformulier.

De stichting wordt bestuurd door het dagelijks bestuur, te weten een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur belegt elk jaar een algemene vergadering. Deze is openbaar voor iedereen. Eventuele nieuwe doelen kunnen tijdens deze vergadering worden ingebracht. Bestuur zal dan beslissen of dat doel kan worden opgenomen in de algemene doelen van de stichting.

De jaarvergadering zal elk jaar plaatsvinden op de tweede zondag van de maand januari om 9.30 uur in de ochtend in het café Kasteel van Batavia te Westkapelle.

De stichting verleend zich het recht om aanvragen niet in beraad te nemen.

Stichting Waschappel Vo Waschappel verkrijgt de opbrengst, althans een gedeelte daarvan, van het initiatief “Oe Tooier Oe Mooier”. Het bestuur zal zich aanmelden bij de gemeente en probeert hier subsidie(s) te krijgen waarmee aan de doelstelling kan worden voldaan. Het bestuur zal zich aanmelden voor het initiatief van de Rabobank, te weten de Rabo Clubkas en zal haar leden enthousiasmeren om te stemmen op deze stichting. Tevens zal worden onderzocht of lokaal de rabobank naast de clubkas een bijdrage kan leveren aan onze stichting in het kader van leefbaarheid. De belastingdienst zal worden verzocht een ANBI status toe te kennen. Dit om giften belastingtechnisch interessant te maken. De stichting staat open voor giften van derden.

Huisregelementen

 • De promotie van Westkapelle is ten allen tijde een doelstelling
 • Bij een aanvraag of toekenning zal altijd gekeken worden naar eventuele bevordering van de leefbaarheid in Westkapelle
 • Verenigingen, stichtingen of andere instellingen die geen of nauwelijks voorziening hebben tot inkomsten, komen in aanmerking voor een donatie. Hierbij moet wel worden aangetoond dat er ook is gekeken naar de haalbaarheid van een eventuele voorziening.
 • Zowel bestuur als ballotage commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Zowel bestuur als ballotage commissie handelen naar eer en geweten, zonder misbruik te maken van haar positie.
 • Bij misbruik zal de stichting te allen tijde aangifte doen van misleiding en/of fraude of valsheid in geschrifte.
 • Zowel bestuur als ballotage commissie dient geen verslag uit te brengen van het eventueel toestaan of niet toestaan van een donatie.
 • Er vind elk jaar een openbare vergadering plaats
 • De stichting zal haar jaarcijfers publiceren tijdens de jaarvergadering
 • Tijdens het initiatief “Oe Tooier Oe Mooier” zal er een ideeën bus zijn. Eventuele ideeën zullen worden opgenomen bij de doelen van de vereniging.

Doelen bij oprichting

 • Een vlag te grote van tenminste 1 zijde van de vuurtoren te Westkapelle. Deze beeld af voor de helft de Nederlandse vlag en de andere helft het stadswapen van Westkapelle
 • Initiatieven georganiseerd vanuit het Polderhuis bestemd voor ouderen. Denk hierbij aan een eventuele bijdrage voor vervoer voor een dagje uit.
 • Een bijdrage aan 800 jaar Stadsrechten Westkapelle in het jaar 2023.

Deel deze pagina

Facebook Linkedin Twitter Googleplus